RuČni DDS® sustavi

SENSOR DDS® LMS

SENSOR DDS®LMS je sustav, razvijen od strane kompanije Sensor s.r.o., u kojem se pravilna/nepravilna mreža senzora  permanentno ugrađuje u zemlju ispod geomembrane.

Senzori se obično ugrađuju kao mreža 5x5m, ovisno o uvjetima na lokaciji i zahtjevima klijenta. Opće pravilo glasi: što je gušća mreža oštećenje će biti preciznije locirano.

Senzori su ne-metalni, izrađeni od specijalno razvijenog provodljivog polietilena (HDPE) sa specifičnim električnim parametrima, što nam omogućuje praćenje raspodjele strujnog toka ispod geomembrane

SENSOR DDS®LMS je vanmrežni sustav, što znači da integritet geomembrane mora biti testiran od strane Sensor tehničara direktno na lokaciji. Bilo koji nedostatak bi bio otkriven i lociran već u testnoj fazi, a zatim izložen i popravljen od strane izvođača radova.

Nakon ugradnje sustava integritet geomembrane može biti redovito provjeravan ovisno o ugovoru s klijentom. Certifikat o integritetu geomembrane će biti izdan od strane Sensora nakon svakog testa.

Ilustracija instalacije SENSORA DDS® LMS
Mjerenje prijenosnim uređajem za ispitivanje SENSOR DDS® LMS

Trajno rješenje

Fiksna instalacija na licu mjesta.

Fleksibilno testiranje

Test se može obaviti bilo kada nakon instalacije.

Certifikacija

Potvrda o integritetu se izdaje nakon testiranja.

obratite nam se